Pakalpojumi

Mājaslapa nodrošina uzņēmuma atapzīstamību, rada un uztur uzņēmuma tēlu, prezentē uzņēmuma mērķus, sasniegumus un vērtības.

Kvalitatīva mājaslapa ir funkcionāla, ērti lietojama un pievilcīga. Tā uzrunā, piesaista un konvertē lietotāju par jūsu klientu vai sadarbības partneri.

Internets ir tā vide kur cilvēki meklē informāciju par uzņēmumiem, produktiem un pakalpojumiem. Tāpēc īpaši svarīgi ir veidot mājaslapu kvalitatīvi gan satura, gan vizuālajā, gan tehnoloģiju ziņā. Mūsu veidotās mājaslapas ir vizuāli pievilcīgas un viegli uztveramas, mūsdienīgas un ērti lietojamas, tādas, lai jūsu esošais vai potenciālais klients izvēlētos tieši jūsu pakalpojumu vai produktu, un ieteiktu to citiem.

Mums ir zināšanas par mājaslapu izveidi, kas balstās uz mūsu daudzu gadu pieredzi. Esam komanda, kas nodrošina pilna cikla izstrādes pakalpojumus, sākot ar izpēti, mājaslapas prasību definēšanu, UI/UX dizainu izstrādi, programmēšanu, testēšanu, satura izstrādi, tulkošanu, SEO, izvietošanu produkcijas vidē un uzturēšanu.

Mobilās lietotnes – komunikācijas kanāls kas palīdzēs informēt, iesaistīt un motivēt mērķauditoriju.

Mobilā lietotne ir interaktīvs, izglītojošs un informatīvs rīks, kas ļauj būt tiešsaistē ar klientu, veicināt zīmola atpazīstamību un biznesa attīstību, un izceļ jūs starp konkurentiem.

Ar mobilās lietotnes starpniecību, jūs efektīvi varat iesaistīt mērķauditoriju dažādās aktivitātēs, sniegt pakalpojumus, nosūtīt ziņojumus un saņemt atgriezenisko saiti.

Mēs veidojam un uzturam individuālas mobilās lietotnes iOS un Android sistēmām, nodrošinām pilnu to izstrādes ciklu - situācijas izpēti un analīzi, mērķu un mērķauditorijas definēšanu, satura izstrādi, koncepcijas un dizaina izveidi, atbilstošas programmatūras izstrādi un publicēšanu.

Mobilās lietotnes veidojam ar unikālu dizainu, lietotājam ērtu satura vadību, atbilstoši klientu nepieciešamībām un tehnoloģiskiem risinājumiem.

Mārketinga komunikācija ir darījumu process, kurā divas vai vairākas puses savstarpēji apmainās ar informāciju, tās nozīmi skaidrojot ar noteiktu simbolu palīdzību.

Mārketinga komunikācija palīdz nodot vēstījumu patērētājiem, ar nolūku padarīt preces un pakalpojumus pievilcīgus mērķauditorijas acīs.
Vienlīdz būtiska ir mārketinga ziņojuma izstrāde un veids kā to darīt zināmu patērētājam. 
Informācijai, kuru vēlamies nodot mērķauditorijai jābūt konkrētai, saprotamai un viegli uztveramai visos tās aspektos.
Atbilstoša vizualizācijas izveide ir vienlīdz svarīga vēstījuma saturam un vēstījuma komunikācijas veidam. Visiem šiem elementiem jābūt savstarpējā sinerģijā, tādējādi sniedzot maksimālu atdevi.

Veidojot mārketinga komunikācijas dizainu svarīgs ir viss - vēstījums, emocionālā iesaiste, zīmols, krāsas, vizualizācija, apkārtējā vide.
Sākotnēji tiek veikta ideju ģenerēšana un radošās koncepcijas izstrāde, situācijas analīze un informācijas bāzes izstrāde. 
Radošais risinājums pārvērš vēstījumu košā, emocionālā un atmiņā paliekošā attēlā, fotogrāfijā, audio vai video formātā, drukātā, digitālā vai citā formātā.

Grafiskais dizains

Grafiskais dizains ir spēja kombinēt attēlus, tekstus, krāsas un grafiskos elementus, definējot visu šo elemetu savstarpējo mijiedarbību un gudri tos izmantojot atbilstoši komunikācijas kanālam - grāmatai, bukletam, reklāmai, mājaslapai, mobilai lietotnei vai citam risinājumam.

Galvenais mērķis ir uzrunāt un nodrošināt efektīvu komunikāciju.
Tas ir veids kā komunicēt idejas, veidot vizuālus vēstījumu, informēt patērētāju. 

Ar grafiskā dizaina palīdzību veidojam uzņēmuma vizuālo tēlu, reputāciju, radām priekšstatu par produktu, pakalpojumu un biznesa kultūru kopumā. Grafiskais dizains veido jūsu uzņēmuma vai produkta stāstu, komunicē ar jūsu klientu un palīdz to izcelt starp konkurentiem.

Grafiskais dizains sākas ar izpratni par sagaidāmo rezultātu un tā uzdevumu. Tas ietērpj koncepciju un ideju izteiksmīgā, vizuāli pievilcīgā un patērētājam viegli uzveramā formā.

Veidojot dizainu digitālai videi tiek ņemtas vērā jaunākās tehnoloģijas un specifikācijas vizualizāciju pārvaldīšanai, iekļaujot zināšanu un prasmju kopumu, kas pielietojams mājaslapu, mobilo aplikāciju, interaktīvu materiālu un citu digitālo produktu izveidošanai un uzturēšanai e-vidē.
Grafiskais dizains jebkurā tā izpausmē un vidē ir jūsu vizītkarte.

Korporatīvā identitāte ir uzņēmuma individuālitāte.

Tā ietver vizuālos, emocionālos un informatīvos elementus ar kuru palīdzību tiek identificēts jūsu uzņēmums
Korporatīvais tēls ir pamats uz kura tiek būvēta uzņēmuma ārējā komunikācija. Tas nav tikai logo, krāsas vai buklets, tā ir attieksme, produkts un kvalitāte.
Korporatīvās identitātes izstrāde vai renovācija balstās uz esošās situācijas un konkurentu izpēti, noskaidrojot klientu attieksmi, rīcību un nepieciešamības.
Grafiskais dizains ir korporatīvās identitātes izstrādes process, radot atbilstošu vizuālo risinājumu un elementus, kas turpmāk atbalstīs uzņēmuma tēlu.
Pamata elementi ir uzņēmuma misijas un vīzijas definēšana, logo izstrāde, fontu un krāsu izvēle, grafisko elementu izstrāde, grafiskā dizaina izstrāde komunikācijas materiāliem, kā arī pēc nepieciešamības paplašinot identitāti ar digitālo risinājumu pamatelementu izstrādi, interjera un vides elementu izstrādi un citiem risinājumiem.

Zīmolvedības procesā tiek radīts un veidots unikāla un atšķirīga preces vai pakalpojuma identitāte. Zīmols ir spēcīgs un ietekmīgs rīks mārketinga pasaulē. Spēcīgs zīmols, kas uztur tajā iekodēto solījumu ir konkurentspējīgs tirgū, bauda patērētāju lojalitāti un ir pamats biznesa izaugsmei. 
Zīmola identitātes elementi ir krāsu palete, logo, sauklis, kas ietver zīmola solījumu patērētājiem, iepakojums un citi elementi.

Stratēģija un saturs

Komunikācijas stratēģija nepieciešama, lai noteiktu attīstības virzienus, definētu uzdevumus un izstrādātu aktivitāšu plānu.
Efektīva komunikācijas stratēģija, kas balstīta komunikācijas aktivitātēs ar kvalitatīvu saturu un atbilstošu vizualizāciju, veicina sabiedrības attieksmes maiņu pret produktu un zīmolu kopumā.
Stratēģiski pareizi veidota komunikācija palīdz veidot un attīstīt jūsu uzņēmuma tēlu, pārveidojot to par zīmolu, kas rezultēsies ar pārdošanas apjoma palielināšanu un lielākiem ieņēmumiem.
Ir daudz komunikāciju veidu un kanālu, tāpēc palīdzēsim veidot komunikācijas stratēģijas, kas palīdzēs sasniegt mērķus un apsteigt konkurentus.