NMS Elpa - Vizuālā identitāte

Rīgas dome

Skudra - virtuālā prezentācija

VAS "Elektroniskie sakari" virtuālās vides materiāla izstrāde. Mērķis - demonstrēt programmatūras, kas analizē radiomonitoringa datus, funkcionalitātes, iespējas un priekšrocības. Izstrādē veikta UI/UX un grafiskā dizaina izstrāde, funkcionalitātes un interakciju definēšana, vizulālo materiālu izveide, programmēšana, uzstādīšana produkcijas vidē.

Rīgas Stradiņa universitātes sistēmu dizaina izstrāde

Dizaina sistēma ir strukturēts savstarpēji saistītu moduļu un to izmantošanas piemēru kopums, kas IT risinājumiem dod iespēju tos izstrādāt un pilnveidot ievērojot definētās vadlīnijas, nodrošinot labāku lietojamību un IT risinājumu viendabīgumu.

Veikta Moodle tēmas izstrāde atbilstoši izstrādātajai dizaina sistēmai un RSU vizuālās identitātes dizaina vadlīnijam.