Kraups

Mājaslapas veidota tā, lai tajā iekļautā informācija, sniegtu klientiem un sadarbības partneri skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbības sfēru, detalizētu un viegli uztveramu informāciju par uzņēmuma pakalpojumu un produktu klāstu.
Mājaslapai ir unikāls dizains ar integrētu iespēju ērti un ātri sazināties ar nepieciešamo speciālistu vai ekspertu.

Rīgas Stradiņa universitātes sistēmu dizaina izstrāde

Dizaina sistēma ir strukturēts savstarpēji saistītu moduļu un to izmantošanas piemēru kopums, kas IT risinājumiem dod iespēju tos izstrādāt un pilnveidot ievērojot definētās vadlīnijas, nodrošinot labāku lietojamību un IT risinājumu viendabīgumu.

Veikta Moodle tēmas izstrāde atbilstoši izstrādātajai dizaina sistēmai un RSU vizuālās identitātes dizaina vadlīnijam.

NMS Elpa

Mājaslapas veidota tā, lai tajā iekļautā informācija, sniegtu klientiem un sadarbības partneri skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbības sfēru, detalizētu un viegli uztveramu informāciju par uzņēmuma pakalpojumu un produktu klāstu. 
Mājaslapai ir unikāls dizains ar integrētu iespēju ērti un ātri sazināties ar nepieciešamo speciālistu vai ekspertu.

Mana drošība

Mājaslapa, kurā iekļauti vizuāli un interaktīvi materiāli segmentētām mērķauditorijām par drošu satiksmi. Izstrādes procesā veikta situācijas izpēte, satura UI/UX dizaina izveide, publiskās puses saskarņu un funkcionalitātes izstrāde, vizuālā un funkcionālā programmēšanu, testēšanu un izvietošanu produkcijas vidē.

Sarkanā grāmata

Vienotu interaktīva platforma, ar kuras starpniecību sabiedrība un interesenti var iegūt informāciju par apdraudētām sugām Latvijā (Latvijas Sarkanā grāmata), kurā ietverta slēgtā sadaļa ar sugu izvērtējumu datu bāzi. Vietnei veidots unikāls dizains, ņemot verā lietojamības principus,struktūra un funkcijas sniedz iespēju ērti atrast nepieciešamo informāciju.

Restorāns Kaļķu vārti

Mājaslapa veidota domājot par restorāna klientu. Tās lietošana ir ērta un piedāvātais dizains ir unikāls, vizuāli pievilcīgs un viegli uztverams. Mājaslapas struktūra un funkcijas sniedz iespēju ērti atrast nepieciešamo informāciju, kā arī tiešsaistē veikt rezervāciju.

Epupa

Elektroniska lingvokulturoloģiska latviešu valodas vārdnīca, kas sniedz metodisku atbalstu valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai izmantošanai. Vārdnīcas dizains ir unikāls, veidots tā, lai būtu viegli un ātri atrodama iekļautā informācija, ar integrētu salīdzināšanas funkciju.

Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Mājaslapas unikālais dizains un funkcionalitāte izstrādāta tā, lai pacientam būtu ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju, sazināties ar iestādi un pieteikt vizīti. Izstrādes procesā veikta UI/UX dizaina izveide, struktūras izstrāde, vizuālā un funkcionālā programmēšanu, testēšanu un izvietošanu produkcijas vidē.